klara_logo

Vår idé

De kommande tre åren är viktiga – det kommer att bli spännande år med många nya vänner. Du kommer även att ställas inför stora utmaningar och lära dig nya saker. Vårt mål är att du efter din gymnasietid ska vara väl förberedd för en krävande akademisk utbildning. Vi satsar helhjärtat på att skapa en kultur där du ska nå goda resultat. Vår skola ska inte vara större än att rektorn känner dig. Vad är det då som vi tycker är extra viktigt?

FÖRUTSÄTTNINGAR. För lärare och elever. Lärarna måste ges möjlighet att leverera undervisning av hög kvalitet. Vi är noggranna när vi anställer och måna om att erbjuda våra anställda en arbetsmiljö där de kan leverera. Eleverna måste garanteras studiero, trygghet och rätt förutsättningar för lärande i form av utrustning, väl anpassade lokaler samt program som är utvecklande och utmanande.

GOD STRUKTUR. Eller tydlighet, kort och gott. Alla som studerar eller arbetar på skolan ska vara medvetna om vilka möjligheter som finns och vilka förväntningar man har på sig. Vi är noga med att introducera våra nya elever i skolans struktur och allt finns också tillgängligt på vårt intranät. En fungerande struktur är avgörande för goda studieresultat. Vi enas kring klara och tydliga gränser för allas agerande, det innebär en härlig och varm gemenskap på vår skola. Vi följer noga upp all närvaro inom varje ämne, både med dig och med dina vårdnadshavare. Vi vet att god närvaro ger goda studieresultat.

GEMENSKAPEN. Vi jobbar hårt för att alla ska trivas och det ger effekt! Vi är mycket stolta över de trivselresultat som uppnås såväl genom Karlstad kommuns och våra egna kvalitetsundersökningar år efter år. Mellan 96-98 procent brukar ange att de trivs utmärkt på skolan! Alla skolans utrymmen – även personalrummen –  är öppna för alla och vi tycker det är viktigt att våra lärare har goda relationer till sina elever.

MÖJLIGHETERNA. Mängder av internationella projekt, Cambridge Club och våra studiestugor efter skoltid är något av det ”lilla extra” som kan utmana dig och ge dig möjligheten att utvecklas på flera plan.