Våra lärare

Pedagoger som brinner för din personliga utveckling

Att ha bra lärare är något av det viktigaste när man formar en skola med hög kvalitet. Därför har vi på Klara Karlstad bestämt oss för att vara en förebild vad gäller lärarnas arbetsmiljö. Våra pedagoger ska först och främst syssla med det de brinner för och är bäst på – att undervisa. Därför ser vi till att de har en rimlig mängd undervisning, stort inflytande över sitt arbete och modern undervisningsutrustning.

Att våra lärare gör ett bra jobb visar sig framförallt i elevernas studieresultat. Allt detta tillsammans gör att du som elev får de bästa förutsättningarna på Klara Teoretiska Gymnasium i Karlstad.


Katarina Sundström

Jag lockades till Värmland av Fröding. Min värmländska mormor läste om det gamla bergatrollet för mig när jag var liten och sedan dess har både litteratur och Värmland varit en självklar del av min för övrigt skånska identitet – och i min undervisning.

Att vara lärare i svenska och religion innebär att jag dag-ligen får ägna mig åt det som intresserar mig mest av allt. Jag får också möjlighet att se mina elever växa i mötet med texter och i diskussioner kring texters betydelse, både för dem själva och samhället i stort.

I min undervisning vill jag koppla till det som finns omkring oss just nu för att väcka medvetenhet om och intresse för samhällsfrågor. Även utanför klassrummet ägnar jag mig åt att läsa och debattera, men jag lämnar också utrymme åt att löpträna, lyssna på Nina Simone, och umgås med vänner och familj.

Katarina Sundström är lärare i svenska och religion på Klara Teoretiska Gymnasium i Karlstad

Anna


”Det bästa med Klara är att varje dag möta alla goa elever och se dem utvecklas.”

Pontus


”Det bästa med Klara är att det finns utrymme till att jobba kreativt med elever, vilket är mycket stimulerande.”

Markus


”Det bästa med Klara är den goda stämningen mellan elever och personal.”


Jens Karlsson

Det bästa med att arbeta på Klara är att jag får rätt förutsättningar i min profession som lärare. För mig var gymnasiet en väldigt bra tid i mitt liv. Ny skola, nya kompisar och nya lärare.

Jag tycker det är viktigt att undervisningen stimulerar och motiverar eleverna. Det, tillsammans med studiero skapar förutsättningar för att lyckas med sina studier. När jag inte drar berättelser om Kalla kriget eller USA:s politiska system, så gillar jag att spela tennis. Tycker också att trav är kul och har varit delägare i flera hästar. Resa är också ett måste för mig.

Jens Karlsson är lärare i historia och samhällskunskap på Klara Teoretiska Gymnasium i Karlstad