Katarina som är lärare i samhällskunskap och psykologi på KLARA Karlstad har tagit med eleverna till Svenska kyrkan för att delta i mötesplats Ukraina. Syftet är att eleverna i verkligheten ska få uppleva det som teoretiskt undervisas i klassrummet. 

Berätta om projektet! 
-Mötesplats Ukraina är ett initiativ från Svenska kyrkan. Varje tisdagskväll är ukrainska medborgare välkomna till kyrkan, där finns det skänkta kläder och hygienartiklar de kan få. Det bjuds på fika och finns även lekrum och aktiviteter till barnen. Den gången vi var där var det även en representant från Karlstads kommun som informerade kring skola och boende. Verksamheten bedrivs av både anställda och volontärer och det finns även tillgång till tolkar.

Vad gjorde ni där?
-Vi från KLARA var där som volontärer, Vi hjälpte till att lägga iordning det skänkta materialet. En del av eleverna jag hade med mig spelade innebandy och fotboll med några av barnen. Vi planerar att vara med nästa vecka igen!

Vad är syftet med projektet?
– Syftet från vår sida är att våra elever ska få möjlighet att uppleva annat än det vi kan erbjuda i klassrummet, att i verkligheten se det vi undervisar teoretiskt om. Som samhällskunskapslärare har jag pratat mycket om kriget i Ukraina på lektionerna och det känns värdefullt att vi kan göra något ”på riktigt” för att hjälpa till, inte bara prata om det.

Elever från KLARA Karlstad
Elever från Klara Karlstad
Elever från KLARA Karlstad
 Katarina, elever från Klara Karlstad och Anders Holz – församlingspedagog inom Karlstads pastorat