Klara Teoretiska Gymnasium

KLARA Karlstads internationella projekt

Vissa saker kan man inte lära sig i klassrummet. Därför tycker vi det är viktigt att få uppleva och studera andra kulturer på nära håll. Vi satsar stort på olika internationella projekt, där skolans samtliga elever ges möjlighet att delta i minst ett av projekten. Alla resor, även de internationella klassresorna, är frivilliga och kostnadsfria.

Vill du se vilka gymnasieprogram vi erbjuder? Klicka här.

Internationella utbyten genom Erasmus+

Våra elever och lärare kommer under de närmaste sju åren att kunna studera och jobbskugga utomlands. Det hela sker genom internationella utbyten som är finansierade av EU. Hållbar utveckling står i fokus.

KLARA Karlstad har ackrediterats av EU-kommissionen och utbytena arrangeras genom Erasmus+.

– Jag ser fram emot att utveckla våra samarbeten i andra länder genom Erasmus+. Ackrediteringen som skolorna inom Klara Teoretiska fått ger oss möjlighet att arbeta strategiskt med dessa frågor ända fram till 2027.

Det kommer betyda mycket för våra elever och medarbetare, säger Katarina Aafloen, rektor KLARA Karlstad.

Utbyten med skolor i Irland, Portugal och Spanien
Vi arbetar med internationalisering som ett av flera verktyg för att skapa kvalitet i skolans utbildningar. Till hösten startar samarbeten med skolor i Irland, Portugal och Spanien.

Våra lärare kan bland annat få möjlighet att åka till Cordoba i Spanien för att se hur lärare där arbetar med hållbar utveckling och de globala målen i sin undervisning. Under höstterminen kan våra elever samarbeta digitalt tillsammans med de spanska eleverna, för att till våren mötas och avsluta sina arbeten tillsammans.

Ett internationellt perspektiv på hållbarhet
Portugal har världens största havsterritorium och marina frågor är högt prioriterat.

– Vi hoppas att elever och lärare inom naturvetenskapliga ämnen ska kunna få en inblick i hur de i Algarve arbetar med ett av FN:s globala mål – att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt. Det kommer vara en unik erfarenhet som ger ett internationellt perspektiv på både utbildning och hållbarhet, säger Katarina Aafloen.

– Internationalisering är för oss på KLARA ett verktyg för att skapa kvalitet i vår utbildning. Att kunna ge elever och personal ett internationellt perspektiv är en unik erfarenhet som kommer att berika deras utveckling, säger Pernilla Widengren, skolchef för Klara Teoretiska Gymnasium.