Ett år på Klara Teoretiska Gymnasium

Nedan hittar du ett urval av våra aktiviteter

Januari
Värdegrundsdag, hela skolan
Berzeliusdagarna, Naturprogrammet
Resa till Rwanda & Uganda, Projekt Afrika

Februari
Emma Svensson – Rockfoto, Media Film Foto
UF-mässan, Ekonomiprogrammet
Ugandaresa, My Afrika Volunteers

Mars
Fotografiska Stockholm, Media Film Foto
Tokyoresa, Naturprogrammet

April
Stockholm, Ekonomiprogrammet

Maj
Game Awards, Teknikprogrammet
Filmvisning Arenan, Media Film Foto

Juni
Fotbollsmatch lärare vs elever
Klara-festival, hela skolan

Juli
Sommarlov

Augusti
Introduktionssamtal
Kick off för alla elever
Projekt Afrika – föreläsning & ansökan, hela skolan

September
Klara-milen, hela skolan
Friluftsdag, åk2
Filmörnen, Media Film Foto
Romresa, Samhällsprogrammet
Barcelonaresa, Media Film Foto
Londonresa, Naturprogrammet

Oktober
Räserfilm, Media Film Foto
Populärvetenskapliga dagarna på Linköping Universitet, Naturprogrammet
UF – Kick off, Ekonomiprogrammet
Workshop – Modellfoto, Media Film Foto
Romresa, Ekonomiprogrammet
Parisresa, Teknikprogrammet

November
Lise Meitner fysikdagar, Naturprogrammet
Novemberfestivalen, Media Film Foto
Stockholm, Samhällsprogrammet

December
Film- och ljusdagar – Molkom Folk-högskola, Media Film Foto
Maskerad och volleyboll- turnering – hela skolan
Klara:s julgala på Scalateatern

Hela året
Klasskampen, hela skolan, året runt
Frukost med inbjudna föreläsare, Ekonomiprogrammet, varannan månad