Klara Teoretiska Gymnasium

Vi ger dig möjligheter och utmaningar

På KLARA Vallgatan brinner vi för att du ska få bästa möjliga gymnasietid. En tid som ger dig kunskap, redskap och perspektiv på framtiden, men även vänner för livet.

Varje år anordnar vi FN- och klimatrollspel, en uppskattad del undervisningen. I alla program ingår kursen “Politik och hållbar utveckling”, du får inblick i demokratiska processer på internationell nivå. FNs Globala mål genomsyrar hela vår skola – vi vill att du ska ut i världen och göra skillnad när du avslutat din utbildning, givetvis är vår skola medlem i FN-förbundet.

På KLARA Vallgatan jobbar vi med Future Minds, ett nationellt kunskapsprogram med fokus på hållbarhet. Under alla tre studieåren kombineras digitalt arbete med fysiska möten och ett avslutande elevarbete i åk 3. Du får aktivt applicera din kunskaper, utveckla insikter och metoder i samarbete med aktörer från näringsliv och civilsamhället. Utöver detta kan alla våra elever välja UF i åk 3, självklart med tvisten “hållbart företagande”.

Varmt välkommen till oss!

Fyra elever sitter på rad vi ett bord, tre av de har sina datorer uppfällda. Utav de tre datorerna har två av de röda datorskärmar som har texten
Fyra elever från Klara södra står framför liljeholmskanalen, ovanför de ser man gröna löv från träd.
Två lärare samtalar med flera elever. En av lärarna håller i bok och ler.

Studier som förbereder dig för universitet

Redan från årskurs ett får du som elev börja lära dig att skriva vetenskapligt. I årskurs tre genomförs ett gymnasiearbetet som är utformat liknande som uppsatser på universitet som vi kommer förbereda dig inför.

Lektionerna har ett tydligt syfte och struktur. Vi arbetar med blockschema, vilket innebär att du som elev har en lång lektion i veckan per kurs du läser. Detta möjliggör för lärarna att variera sin undervisning i större utsträckning. Eftersom du får arbeta under längre tid kan undervisning också genomföras på andra platser: genom studiebesök, workshop eller undersökande arbete i naturen och samhället.

Varje vecka har vi ett längre och obligatoriskt studiepass, där alla lärare och elever finns närvarande. Detta är ett tillfälle för dig att få extra hjälp med något man upplever som svårt, men också en möjlighet för elever att lära sig mer och utmana sig extra inom områden som intresserar dem särskilt mycket.Rektorn har ordet

Välkommen till vår centrala skola. Här jobbar entusiastisk och passionerad personal med elevernas måluppfyllelse i centrum. Hos oss ska man kunna möta världen och känna kunskapsglädje, gemenskap och trygghet på samma gång. Det individanpassade, varierade lärandet är alltid i fokus och vi möter varje elev med värme och kvalitet. Att komma till oss ska vara ett steg till att nå lite längre och lite högre. Studietempot är högt men behållningen stor. Tillsammans breddar och fördjupar vi perspektiven på vårt samhälle och gör dig redo för livet!

Suah Nilsson
Rektor på Klara Teoretiska Gymnasium Göteborg Vallgatan

Ta en 3D-tur i våra lokaler


Elever sitter och umgås på klara vallgatan

Gemenskap under din studietid

Många av våra elever väljer att engagera sig i våra elevklubbar, vilka bidrar till att göra både tiden under och efter skoltiden ännu roligare. Klara Teoretiska Gymnasium Göteborg Vallgatan har en aktiv elevkår. Vidare arbetar vi gemensamt på skolan med projekt där skilda ämnen kopplas samman. Ett sådant exempel är vårt påverkansprojekt där elever, utifrån något som engagerar dem särskilt mycket, ska fördjupa sina egna kunskaper om frågan för att därefter sprida information och försöka påverka samhället. Vi arbetar aktivt med att ge eleverna känslan av att de har makten och möjligheten att förändra både sin närmiljö och samhället i stort till det bättre.