×
 

Hoppa till innehållet

Klara Gymnasium Göteborg Vallgatan

På Klara Teoretiska Gymnasium Göteborg Vallgatan brinner för att du ska få bästa möjliga gymnasietid – en tid som ger dig kunskap, redskap och perspektiv på framtiden, men även vänner för livet! Vår gymnasieskola ligger i centrala Göteborg.

Om KLARA Vallgatan

FN:s Globala mål genomsyrar hela Klara Teoretiska Gymnasium Göteborg Vallgatan – vi vill att du ska ut i världen och göra skillnad när du avslutat din utbildning. FN-rollspel, medverkande i projektet Future Minds och UF företag med fokus på hållbart företagande, är alla exempel på hur du som elev på KLARA Vallgatan får aktivt applicera dina kunskaper, utveckla insikter och metoder i samarbete med aktörer från näringsliv och civilsamhället.

Future Minds 
Future Minds är ett nationellt kunskapsprogram i hållbar utveckling och syftar till att öka kunskap och färdigheter kring hållbarhet under hela studietiden, med målet att ta eleven från grundkunskap till expertis i vår tids viktigaste frågor.
Vi vill göra våra elever till en aktiv partner och ge större kraft i den snabba omställning av samhället som krävs för att möta målen i Agenda 2030. Vi är en stolt Future Minds-skola!

Globalt fokus 
Vi har flera internationella projekt på skolan. Vi jobbar tillsammans med partnerskolor i olika länder i Europa och många av våra elever tillbringar en vecka på en utländsk skola med lektionsbesök, sightseeing, sport, lekar, kulturella utflykter och mycket mer. Detta ger dig en fantastisk möjlighet att lära känna andra europeiska kulturer och bygga ett europeiskt nätverk.

Bli bättre förberedd
Redan från åk 1 förbereder vi dig för examen och därefter för vidare studier ute i världen. Studieteknik, källkritik, vetenskapligt skrivande och globala processer möter dig i alla kurser. Vi erbjuder exempelvis extra handledningstid och extra matte på alla program.

Elever umgås i skolans gemensamma lokaler
Grafiskt element
 • FN-rollspel

  Inblick i internationell politik och processer med FN-rollspel.

  Grafiskt element
 • Ung företagsamhet

  Möjlighet att starta UF på alla program med fokus på hållbart företagande.

  Grafiskt element
 • Elevklubbar

  Få möjlighet att engagera dig i våra elevklubbar för något du brinner för.

  Grafiskt element

Vanliga frågor

 • Nej, skolan står för alla kostnader när du reser med Erasmusklubben. Fickpengar får man ta med sig själv.

 • Alla som går på Klara Vallgatan kan ansöka om att gå med i Erasmuskluben. De enda kriterierna som finns är att du är nyfiken på din omvärld och öppensinnad.

 • Som elev på Klara Göteborg Vallgatan kommer du att upptäcka att det är svårt att gömma sig och inte bli en i mängden. Vi sätter stort värde på att alla elever verkligen blir sedda och får det stöd, den handledning och den push som behövs. Klara Göteborg Vallgatan kännetecknas av ett starkt elevengagemang. Här finns till exempel en driven elevkår som organiserar ett stort antal möten och events varje år. Ett idrottsutskott som anordnar tävlingar och turneringar. Ett jämställdhetsutskott som bl a arrangerar temadagar om jämställdhet. Ett matråd som för elevernas talan gentemot skolbespisningen. Och ett trivselråd som är en aktiv del i lokalernas inredning.

 • Det går ca 350 elever på skolan.

Rektorn har ordet

Välkommen till vår centrala skola! Här jobbar entusiastisk och passionerad personal med elevernas måluppfyllelse i centrum. Hos oss ska man kunna möta världen och känna kunskapsglädje, gemenskap och trygghet på samma gång. Det individanpassade, varierade lärandet är alltid i fokus och vi möter varje elev med värme och kvalitet.

På KLARA Vallgatan är vi måna om att du ska få en så bra och relevant utbildning som möjligt samtidigt som vi vill ha roligt tillsammans. Många av våra elever väljer att engagera sig i exempelvis Elevkåren eller elevklubbar så som Erasmusklubben eller Ekonomiklubben, vilka bidrar till att göra både tiden under och efter skoltiden ännu roligare.

Vi arbetar gemensamt på skolan med projekt där skilda ämnen kopplas samman. Projekten är ofta kopplade till Hållbar utveckling, exempelvis höstens Hackathon i samarbete med SEB kring hållbar och jämställd ekonomi. Eleven får då själv fördjupa sig i något de själva är särskilt engagerade i och sedan sprida informationen och försöka påverka samhället. Vi arbetar aktivt med att ge eleverna känslan av att de har makten och möjligheten att förändra både sin närmiljö och samhället i stort till det bättre.

Att komma till oss ska vara ett steg till att nå lite längre och lite högre. Studietempot är högt men behållningen stor. Genom att förena höga ambitioner, hög utbildningskvalitet med gemenskap och arbetsglädje tror vi att du får de rätta verktygen för att skapa din framtid. Tillsammans breddar och fördjupar vi perspektiven på vårt samhälle och gör dig redo för livet!

Suah Nilsson
rektor KLARA Göteborg Vallgatan

Personporträtt

Ta en rundtur i KLARA Vallgatans lokaler

Är du nyfiken på hur våra lokaler ser ut? I 3D-turen kan du navigera dig runt om i skolan och bekanta dig med klassrum, korridorer och andra gemensamma ytor.

Mer om oss

 • Katalog

  Ladda enkelt ner KLARAS digitala gymnasiekatalog och ta del av information om våra program och inriktningar.

  Lärare hjälper elever med en uppgift
 • Elevhälsa

  Din hälsa är viktig! Behöver du komma i kontakt med elevhälsoteamet? Här kan du läsa mer om vårt elevhälsoarbete.

  Elever umgås i skolans gemensamma lokaler
 • Kvalitet

  Ta del av våra kvalitetsrapporter från skola och huvudman för insyn i vårt arbete med utbildningskvaliteten på våra skolor.

  Elever studerar med sina datorer

Våra gymnasieprogram

Klara Teoretiska Gymnasium Göteborg Vallgatan erbjuder vi teoretiska gymnasieprogram som gör dig redo för universitet och högskola.

Skog med höga träd