Klara Teoretiska Gymnasium

Universitetscoacher

Under hösten 2019 kommer alla KLARA-skolor börja med universitetscoacher. Eleverna i årskurs två står först på tur, sedan årskurs ett.

Syftet med coacherna är att inspirera eleverna till vidare studier och visa på de olika möjligheterna som finns. Målet är att fler ska läsa på universitetet och öka närheten mellan gymnasiet och högskolan.

Tillsammans med coacherna kommer det genomföras studiebesök på universitetet, för att eleverna ska få se och uppleva miljön. Varje klass kommer få en eller flera coacher. Som elev kan en få råd och tips om vad det innebär att läsa på universitetet, hur en söker och vad som skiljer från gymnasiet.

Under året kommer coacherna vara ute på skolorna och träffa eleverna i ÅK 2. Eleverna kommer få reda på hur ansökan till universitetet går till och vad akademiska studier innebär. Tanken är inte att de ska ersätta SYV utan var ett komplement som motiverar och inspirerar eleverna till att läsa vidare.