Terminstider Klara Teoretiska Gymnasium

Höstterminen 2019
20 augusti – 20 december

Vårterminen 2020
7 januari – 5 juni