Elev för en dag KLARA Göteborg Vallgatan

Med anledning av Corona-viruset erbjuder vi tillsvidare inte prova på dagar på skolan. Vid förändrat läge uppdateras informationen här.

Har du frågor om skolan?

Mejla till malie.nordenberg@klaragymnasium.se

 

Med anledning av Corona-viruset erbjuder vi tillsvidare inte prova på dagar på skolan. Vid förändrat läge uppdateras informationen här.

Har du frågor om skolan?

Mejla till malie.nordenberg@klaragymnasium.se