Samhällsvetenskapsprogrammet på Klara Gymnasium i Göteborg

Vill du veta hur vårt samhälle är konstruerat och hur det styrs? Lockar tanken på att plugga vidare till socionom, statsvetare eller journalist? Då är Samhällsvetenskapsprogrammet på Klara Teoretiska Gymnasium Göteborg Vallgatan för dig. Vår gymnasieskola ligger i centrala Göteborg.

Elever studerar med sina datorer

Om Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet på Klara Teoretiska Gymnasium Göteborg Vallgatan lär dig hur individen och samhället samspelar och hur människors livsvillkor har förändrats över tid. Programmet ger dig full behörighet till universitet och högskola, samtidigt får du en förståelse för individens möjligheter att kunna påverka både sitt liv och sin omvärld mot en hållbar framtid. Efter studenten har du en bred behörighet till högskolor och universitet.

Bred utbildning med fokus på samhällsfunktioner
Samhällsvetenskapsprogrammet innefattar kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen, individens relation till samhället och människors livsvillkor över tid och rum. Demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö är exempel på frågor som behandlas, liksom makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter.

Källkritik och frågeställningar
Du kommer att utveckla ditt vetenskapliga och kritiska förhållningssätt genom att söka, gallra och bearbeta information med källkritisk medvetenhet. Du får även möjlighet att utreda frågeställningar och diskutera lösningar på samhällsvetenskapliga problem.

Valbara kurser
På Samhällsvetenskapligaprogrammet med inriktning Beteendevetenskap har du som elev möjlighet att inom ramen för kursen humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering få en fördjupning i psykologi. Kursen syftar till att fördjupa forskningsbaserade kunskaper inom områdena personlighetspsykologi och psykisk ohälsa i allmänhet, och personlighetsstörningar i synnerhet. Kursen berör frågor som: Hur känner man igen en psykopat? Vad är skillnaden på psykopati och narcissistiskt personlighetssyndrom / antisocialt personlighetssyndrom. Vad är skillnaden mellan schizotyp personlighet och schizofreni?

Unikt för oss på KLARA Vallgatan är att du har möjlighet att välja CrossFit som en valbar kurs, oavsett vilket program du läser. CrossFit är mer än bara träning – det är en livsstil som strävar efter att göra dig till ditt bästa jag, efter dina förutsättningar. Genom att kombinera styrka och kondition i högintensiva träningspass, utmanar CrossFit dig att överträffa dina egna gränser och nå nya höjder.

Lärare hjälper elever med en uppgift

Våra inriktningar

Klara Teoretiska Gymnasium Göteborg Vallgatans Samhällsvetenskapliga program kan du välja inriktningarna Beteendevetenskap eller Medier, Information och Kommunikation.

 • Beteendevetenskap

  Är du intresserad av hur människor fungerar och hur vårt samhälle är uppbyggt?

  • Program
   • Samhällsvetenskapsprogrammet
  • Inriktning
   • Beteendevetenskap
  Elever i ett klassrum
 • Medier, information och kommunikation

  Har du en kreativ drivkraft och vill du lära dig grunderna inom och vikten av god kommunikation?

  • Program
   • Samhällsvetenskapsprogrammet
  • Inriktning
   • Medier, information och kommunikation
  Två elever fotar med en systemkamera

Vanliga frågor om Samhällsvetenskapsprogrammet

 • Gymnasiekoll.se räknar du enkelt ut ditt meritvärde.

 • Förutom behörighetskraven finns inga lägsta krav på poäng för programmen, utan det beror på vilka andra som söker det året. På en utbildning med t.ex. 30 platser kommer de 30 med högst poäng in. Medelpoäng är medelvärdet av meritpoängen de 30 har. Antagningsgräns är den lägsta poäng någon kom in på det året.

 • För att vara behörig till gymnasiet måste du ha godkänt i Svenska eller Svenska som andraspråk, Engelska och Matte. Om du vill läsa ett högskoleförberedande program måste du ha godkänt i ytterligare 9 ämnen, alltså totalt 12 ämnen. För Samhällsvetenskapsprogrammet ska 4 av de 9 övriga godkända ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap.

 • Samhällsvetenskapsprogrammet hade år 2022 en medelpoäng på 223.94 och en antagningsgräns på 190 poäng. Kom ihåg att meritvärdet kan ändras från år till år beroende på hur många som söker programmet och vad för betyg de har!

 • "Det bästa med Samhällsprogrammet är att man får en större uppfattning om vårt samhälle, som man har stor användning av."

  Jesper, elev på Samhällsvetenskapsprogrammet

  Personporträtt

Var detta inte något för dig?

Då kanske du är mer intresserad av något av våra andra program!

Skog med höga träd