klara_logo

Fjärr- och distansundervisning

Den 18 mars gick Klara Teoretiska Gymnasium tillfälligt över till fjärr- och distansundervisning på alla våra skolor. Beslutet kom efter regeringens rekommendation till landets samtliga gymnasieskolor och vuxenutbildningar att övergå till fjärr- och distansundervisning på grund av coronavirusets spridning.

Verktyg och plattformar för distansundervisning

Vår skola, som är en del av AcadeMedia, har en god beredskap för att gå över till fjärr- och distansundervisning med hjälp tidiga förberedelser, samt de tekniska hjälpmedel våra skolor sedan tidigare använder sig av. Vi utgår i första hand från de verktyg våra lärare och elever redan känner till, vilket bland annat är Google Classroom och Schoolsoft. Google Meet är det verktyget vi använder för våra digitala lektioner.

Närvaro

Vid fjärr- och distansundervisning registrerar skolans lärare elevernas närvaro precis som vanligt. Vid frånvaro från fjärr- eller distansundervisning på grund av sjukdom ska eleven anmäla detta via Schoolsoft enligt skolans vanliga rutiner.

Stödfilmer för fjärr- och distansundervisning

Föräldrar och vårdnadshavare får en allt viktigare roll vid fjärr- och distansundervisning. Ta gärna del av de filmer som AcadeMedia producerat för att ge stöd och öka förståelse för denna typ av undervisning. I den första filmen ger en av AcadeMedias specialpedagoger handledning i hur man som förälder bäst stöttar sin ungdom vid fjärr- och distansundervisning i hemmet. Filmen är den första i en serie som också kommer översättas till olika språk, däribland engelska, spanska, arabiska och farsi.

Här finner du mer information om fjärr- och distansundervisning.

Skolluncher under perioden för fjärr- och distansundervisning

Nu är det möjligt för elever på Klara Teoretiska Gymnasium Göteborg Vallgatan att hämta portionsförpackade skolluncher under den period som skolan bedriver fjärr- och distansundervisning. Skolluncherna bokas senast tisdag kväll veckan innan avhämtning. Eleverna väljer sina maträtter från en veckomeny som publiceras på bokningssidan. Inloggningsuppgifter skickas till elevernas e-postadress som är kopplad till skolan.

Bokningssida för skolluncher: https://skolmat.academedia.se

Mer information: https://medarbetare.academedia.se/for-ditt-arbete/maltid/skolluncher-gymnasiet/

Mailadress för frågor: info@skolmat.academedia.se.

Skolluncherna kan hämtas måndagar och onsdagar på tid och plats som anges på på bokningssidan. På bokningssidan finns elevens personliga QR-kod som ska tas med vid  avhämtning av skolluncher.