”Det känns fantastiskt bra och hedrande”, säger Jennie Arpfjord som vann priset Årets effektivitet 2019 på AcadeMedias ledarpris.

 

Varje år uppmärksammar AcadeMedia ledare som utmärkt sig i sitt ledarskap under året. Jennie Arpfjord, rektor på Klara Teoretiska Gymnasium Göteborg Postgatan blev utsedd till årets ledare i kategorin Effektivitet. 

Vad innebär vinsten för dig i ditt ledarskap?

– Det känns roligt och motiverande att bli visad uppskattning. Jag känner mig stärkt. Jag känner också att priserna visar att man blir uppskattad för gott arbete inom AcadeMedia. Det är en styrka att våga vara bra.

Kan du ge exempel på hur effektivitet visar sig i ditt ledarskap?

– Min uppfattning är att jag tilldelades priset med motivering kring att jag använder skolans resurser på ett innovativt vis och att jag är tydlig i mitt sätt att gå från ord och idéer till handling. Det som kanske är mest synligt och tydligt i vår verksamhet är till exempel vårt arbete med förstelärarna som skolutvecklingsresurs och kollegialt lärande. Samt att vi aktivt arbetar med val och beslut som ligger i linje med vår skolas värdegrund för att utveckla skolans verksamhet. Vi jobbar med de resurser vi har och tänker nytt och innovativt hur vi kan skapa bästa skolkvalitet.


Foto: Kajsa Tirén.

Kriterierna för utmärkelsen som årets ledare – Effektivitet

  • har utmärkt sig genom att bidra till fördelar inom olika områden avseende exempelvis samordnande av resurser, synergieffekter och/eller tvärprofessionella utbyten.
  • har på ett effektfullt sätt tagit vara på AcadeMedias och/eller varumärkens unika förutsättningar för gemensamt lärande, vilket banat väg för innovation och utveckling.
  • arbetar föredömlig för att skapa förutsättningar för systematiskt utvecklingsarbete, och att möjliggöra ständiga förbättringar i verksamheten.

Här kan du se fler vinnare inom AcadeMedia