Elever i ett klassrum

Hur är det att läsa Samhällsvetenskaps-programmet på KLARA Göteborg Postgatan?

På KLARA Göteborg Postgatan kan du välja mellan fyra olika gymnasieprogram som alla är högskoleförberedande; Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet.

Oscar Walander Wettergren läser tredje året på Samhällsvetenskapsprogrammet och tycker att utbildningen ger honom en bra och bred grund som öppnar många möjligheter för vidare studier efter gymnasiet.

På Samhällsvetenskapsprogrammet får du studera hur samhället är uppbyggt och vad som styr det. Du får ta del av ämnen som demokrati, kommunikation, etik, genus, miljö och makt vilket ger en bra start för vidare studier till psykolog, socionom, ekonom eller journalist.

Du kan välja mellan två olika inriktningar på Samhällsprogrammet, KLARA Göteborg Postgatan; Samhällsvetenskap eller Beteendevetenskap. På inriktningen Beteendevetenskap får du lära dig hur människan fungerar som individ och i grupp. Varför agerar vi som vi gör? Du lär dig om andra och om dig själv.

– Vi skrev formella brev på engelska som skickades till presidenten i Sydafrika för att uppmärksamma att de inte följde de mänskliga rättigheterna, berättar Oscar.

Enligt Oscar är det bästa med programmet att få jobba med verkliga projekt som kan ha en riktig påverkan. Han lyfter samarbetet med skolföreningen Power Womens Vänner. Klassen samlade då in pengar till framför allt kvinnor i Kibera, ett slumområde i Kenyas huvudstad Nairobi, ett arbete som för många elever kändes meningsfullt och givande.

– Lärarna är också en del av gemenskapen som finns på skolan. Det märks att de gillar sitt jobb, avslutar han.

Lärarna på KLARA Göteborg Postgatan är engagerade i dig som elev och ditt lärande. Oavsett vilket program du väljer vill vi ge dig de bästa förutsättningarna för framtida akademiska studier samt förbereda dig för ditt framtida arbetsliv.

Här kan du läsa mer om Samhällsprogrammet med inriktning Samhällsvetenskap och med inriktning Beteendevetenskap.

Här ser du även våra andra program.

”På KLARA Göteborg Postgatan har vi en väldigt bra gemenskap och skön stämning. Dessutom blir man bra förberedd för vidare studier och livet i allmänhet.”

Elever i ett klassrum

Nyheter

Se alla nyheter