Avslutning åk 1 & 2: tisdag 4/6 på eftermiddagen

Studenten: onsdag 5/6

Skolan öppnar från kl 9.30

10.00 Tid i klassrum med mentor & undervisande lärare – snacks, vatten & läsk

10-11.30 Löpande fotografering klassvis enligt schema

11.00 Maten serveras – buffé

11.50 Tårtan serveras

12.45 Rytmus

13.55 Klassvis förflyttning till operan

14.00 Utspring från operan

Anhörigas parkering: anvisad parkering är Nordstan eller Heden. Det går inte att parkera eller att komma i närheten av operan med bil på studentdagen pga trafikomläggningar i kombination med mkt trafik.