Klara Teoretiska Gymnasium

Globala målen - för att göra skillnad

På Klara Teoretiska Gymnasium Göteborg Postgatan arbetar vi systematiskt med de globala målen. Vi arbetar genomgående med olika projekt som är integrerat olika på varje program. Exempelvis inriktar sig teknikprogrammet varje år genom att arbeta med  vattenprojekt. Naturprogrammet har ett ämnesintegrerat projekt om hållbar utveckling genom hela utbildningen. På Samhällsprogrammet och ekonomiprogrammet integreras alla globala målen är de har ett FN-rollspel som är mycket uppskattat varje år!

Vi åker varje år till Kenya för att arbeta i slumområdet Kibera. Där bidrar lärare och elever med att förbättra en skola, bistå en kvinnogrupp med HIV och stödjer en organisation som arbetar med sexualundervisning. Vi arbetar inte enbart med projekt, utan ibland behandlas de globala målen i den reguljära undervisningen. Vi försöker göra skillnad!