×
 

Hoppa till innehållet
Provrör med olika vätskor i

Högskoleförberedande

Vårt samhälle utvecklas och förändras i ett rasande tempo och arbetsmarknaden skriker efter nya medarbetare med spetskompetens och högskoleutbildning. Vad är ditt mål? Siktar du på att ta dig och dina studier till en högre nivå efter gymnasiet? Då är KLARA rätt val för dig.

En försmak av universitetet

Har du höga ambitioner och siktet inställt på vidare studier? Då är vi en skola för dig! Vi ger dig den bästa förberedelsen inför högskola och universitet.

Högskoleprovförberedande dagar
Vi erbjuder alla elever som fyllt 18 för att öva inför kommande högskoleprov. Vi bjuder in till dessa tillfällen både på hösten och våren, då alla våra elever ska få möjligheten att nå så höga resultat som möjligt på sitt prov. Våra duktiga, behöriga lärare kommer under en eller två eftermiddagar bjuda in till två timmars övning inför högskoleprovet. Det är lärare i svenska, engelska och matematik som kommer att finnas där för er.

Studieteknik
På skolan jobbar vi aktivt med att lyfta studieteknik som en viktig del att lyckas med dina studier. Specialpedagogen går aktivt ut i klasserna och diskuterar med eleverna och visar på vad god studieteknik är.

Vetenskapligt skrivande
Du kommer att få lära dig vetenskapligt skrivande, olika former av argumentationsteknik och när det är dags för gymnasiearbetet i årskurs tre har vi ett arbetssätt som liknar det du kommer att möta på universitetet.

Varierade examinationsformer
Pedagogerna jobbar utifrån de olika programmens karaktär med olika metoder att skriva texter så att eleverna möter en bredda av olika text produktioner, rapportskrivande och PM.

Elever i ett klassrum

Våra gymnasieprogram

På Klara Teoretiska Gymnasium erbjuder vi teoretiska gymnasieprogram som ger dig bästa förberedelsen för universitet och högskola.