Trygghet och kvalitet

Under dessa år kommer vi att ses på alla våra olika arenor – klassrum, matsal, korridor, café och kanske även i mitt arbetsrum. Vi är väldigt stolta över vår skola, då den inbjuder till studier både under och efter skoldagens slut.

Kommunikation och samtal är en viktig ingrediens för oss på KLARA. Att se varandra, visa respekt och få möjlighet till egen utveckling utgör för oss en väsentlig grund för lärande. Vi är stolta över att vår elevenkät visar att 94 % av våra elever känner sig trygga och trivs i våra skolor. Trygghet och trivsel vet vi är grunden för att våra elever ska kunna nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Vår kvalitet är ett resultat av tydliga strukturer och kunniga och trygga lärare som gärna samarbetar kring elevernas olika kurser. Vi har ett stort intresse kring aktuella skolfrågor och är måna om att hålla oss uppdaterade.

Vi har även ett gemensamt intresse att utveckla våra skolor för att nå ännu bättre resultat.

Både erfarenhet och forskning säger att det är viktigare att du studerar än att du vet vilket yrke studierna ska leda till. Den karaktär och den personlighet du formar under dina tre år hos oss kommer att ge dig viktiga förutsättningar oavsett vad du sen väljer att göra – studera på universitet eller högskola i Sverige eller utomlands, starta eget företag eller kanske gå direkt in på arbetsmarknaden.

Tillsammans kommer vi att förbereda och stötta dig, hur du än väljer!

/Vi rektorer på KLARA