Så här tänker vi

Fokus på dina resultat. Vår inställning är att skolan ska vara något som är spännande och som utmanar dig varje dag. Goda resultat sporrar till nya framgångar.

Vår ambition är att använda en involverande, varierad och formativ pedagogik. Det betyder att vi vill väcka din nyfikenhet och hjälpa dig att bli bättre och bättre. Under hela din skolgång får du återkoppling på vad du behöver förbättra eller utveckla.

Vi lägger stor vikt vid att du ska kunna arbeta självständigt, men du lämnas aldrig ensam i dina studier. En annan viktig sak är att vi vill träna dig i att se sambanden i världen runt dig och att du lär dig tillämpa dina kunskaper, att bli lite street smart. På så sätt får du kompetens att möta framtiden.

Därför ställer vi höga pedagogiska krav på våra lärare. Alla är behöriga och handplockas enligt en tydlig urvalsprocess. Det är viktigt att lärare har kunskap om att leda och organisera verksamheten i klassrummet. Det handlar både om att kunna leda klassen och gruppen samt att hjälpa dig som elev att hitta din motivation och skapa struktur för dig själv.

Goda resultat sporrar till nya framgångar..