SYV

Studie- och yrkesvägledning

På KLARA Gymnasium hittar du olika program som ger behörighet till fortsatta studier på universitet och högskolor. Vi har en pedagogik som gör våra elever väl förberedda för detta.

Våra inriktningar och profiler på programmen är unika och genom individuella val har eleverna stor möjlighet att fördjupa sig inom de områden som intresserar dem mest. Våra elever kommer till ett gymnasium där de blir sedda, möter många engagerade lärare och vistas i en skolmiljö som stimulerar till nyfikenhet och nya kunskaper inför framtiden.

Du som elev, förälder eller studie- och yrkesvägledare på annan skola kan kontakta mig via e-post om du har frågor.

Välkommen