Schoolsoft

Schoolsoft är skolans intranät

Schoolsoft är ett pedagogiskt och administrativt verktyg som gör det lätt för dig som elev och förälder att få en överblick över din/ditt barns studiesituation, närvaro och resultat. Via Schoolsoft får ni också information från skolan, kan se planeringar i respektive kurser samt kommunicera med lärare.

Vid terminsstarten kommer eleverna att få inloggningsuppgifter och instruktioner för hur de ska använda Schoolsoft. Inloggningsuppgifter kommer också att skickas hem till vårdnadshavare.

Observera att sjukanmälan ska anmälas av vårdnadshavare direkt i Schoolsoft. Är du/ditt barn sjuk de första skoldagarna och ännu inte har hunnit få inloggningsuppgifter kan du kontakta din/ditt barns mentor, eller skolan. Vid längre tids sjukdom ska anmälan göras varje dag.

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta oss på skolan.