Elevhälsa

Din hälsa är viktig för att du ska lyckas väl med dina gymnasiestudier. På KLARA finns elevhälsoteam med kunnig och erfaren personal. Tveka inte att kontakta oss om du behöver någon att prata med, stöttning för att klara studierna eller råd om din hälsa.

Henrik Albertsson, Kurator
070-166 07 06

Anna Bildsten-Törnqvist, Skolsköterska.
Arbetar på onsdagar och torsdagar.
070-168 00 76

E-post till kurator och skolsköterska
elevhalsan@klaragymnasium.se

Helen Thyrvin, Studie- och yrkesvägledare
helen.thyrvin@klaragymnasium.se