Rektorn har ordet

Carolin Lysell

Trygghet och kvalitet

PÅ KLARA Norra Gymnasium i Stockholm har vi höga förväntningar på våra elever. Under dina tre år hos oss får du lära dig att ta eget ansvar inom ramen för en tydlig struktur. Det kan bli en utmaning, men vi finns där under hela resan för att hjälpa dig att nå dina mål. Genom vårt formativa arbetssätt där du får kontinuerlig återkoppling och konkret vägledning för att utvecklas och nå längre har du alla möjligheter att lyckas!

Involverande, varierad och formativ – det är ledord som beskriver den undervisning du kommer att få möta på KLARA Norra gymnasium. Genom dessa arbetssätt kommer vi att hjälpa just dig att nå dina mål, och förhoppningsvis ännu en bit. Vi tror att alla elever har möjlighet att lyckas, och att det är vårt uppdrag att visa vägen. Genom lärarledda lektioner som genomsyras av ett gemensamt tankesätt och fokus på processarbete med utkast och kontinuerlig återkoppling, förbereder vi dig för studier på högskola och universitet. Vi arbetar med studieteknik för att förbättra det som behöver utvecklas och förfina det som redan är bra.

Kvaliteten på KLARA Norra är ett resultat av tydliga strukturer och kompetenta och engagerade lärare som samverkar och lär av varandra. Vi har ett stort intresse för aktuella skolfrågor och är måna om att hålla oss uppdaterade inom skolforskning och ny, modern pedagogik. 

Den karaktär och den personlighet du formar under din gymnasieutbildning kommer att ge dig viktiga förutsättningar oavsett vad du sen väljer att göra – studera på universitet eller högskola i Sverige eller utomlands, starta eget företag eller kanske gå direkt in på arbetsmarknaden. Tillsammans kommer vi att förbereda och stötta dig!

Carolin Lysell, rektor