Schoolsoft

Schoolsoft är skolans intranät

Schoolsoft är ett pedagogiskt och administrativt verktyg som gör det lätt för dig som elev och förälder att få en överblick över din/ditt barns studiesituation, närvaro och resultat. Via Schoolsoft får du också information från skolan, kan se planeringar i respektive kurser samt kommunicera med lärare.

Vid terminsstarten får nya elever sina inloggningsuppgifter och instruktioner för hur de ska använda Schoolsoft. Inloggningsuppgifter kommer också att skickas hem till vårdnadshavare.

All sjukanmälan ska göras av vårdnadshavare direkt i Schoolsoft. Är du/ditt barn sjuk de första skoldagarna och ännu inte har hunnit få inloggningsuppgifter kan du kontakta din/ditt barns mentor, eller skolan.

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta Nilla Tornberg, Nilla.Tornberg@klaragymnasium.se

Observera att sjukanmälan inte längre kommer att göras på det gamla telefonnumret, utan att all sjukanmälan ska anmälas av vårdnadshavare direkt i Schoolsoft från vårterminen 2014. Är du/ditt barn sjuk de första skoldagarna och ännu inte har hunnit få inloggningsuppgifter kan du kontakta din/ditt barns mentor, eller skolan.

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta oss på skolan.