Personal

Ledning

Carolin Lysell

Rektor

Tel: 08-462 34 51

carolin.lysell@klaragymnasium.se

Lärare

Alexandra Martin

Idrott och hälsa

alexandra.martin@klaragymnasium.se

Amanda Löwenstam Tell

Religion och Psykologi

Tel: 08-462 34 56

amanda.lowenstamtell@klaragymnasium.se

Anna-Lisa Westling

Svenska & Svenska som andraspråk

Tel: 08-462 34 56

anna-lisa.westling@klaragymnasium.se

Conny Andersson

Kemi och matematik

Tel: 08-462 34 59

conny.andersson@klaragymnasium.se

Elin Lagesson

Svenska

Tel: 08-462 34 56

elin.lagesson@klaragymnasium.se

Emma Brandt

Fysik och matematik

Tel: 08-462 34 59

emma.brandt@klaragymnasium.se

Harri Kanerva

Ekonomi och juridik

Tel: 08-462 34 56

harri.kanerva@klaragymnasium.se

Helena Molin

Samhällskunskap och sociologi

Tel: 08-462 34 59

helena.molin@klaragymnasium.se

Helene Brunday

Matematik och fysik

Tel: 08-462 34 59

helene.brunday@klaragymnasium.se

Jeanette Graetsch

Svenska och retorik

Tel: 08-462 34 56

jeanette.graetsch@klaragymnasium.se

Jenny Kuter

Engelska

Tel: 08-462 34 59

jenny.kuter@klaragymnasium.se

Krister Hellman

Biologi och naturkunskap

Tel: 08-462 34 56

krister.hellman@klaragymnasium.se

Lukas Ljungdahl

Engelska och filosofi

Tel: 08-462 34 59

lukas.ljungdahl@klaragymnasium.se

Odila Reyes

Franska och spanska

Tel: 08-462 34 56

odila.reyes@klaragymnasium.se

Paolo Sancini

Italienska

Tel: 08-462 34 56

Paolo.sancini@klaragymnasium.se

Rickard Engström, föräldraledig

Historia och organisation och ledarskap

Tel: 08-462 34 56

rickard.engstrom@klaragymnasium.se

Sebastian Witte

Tyska

Tel: 08-462 34 59

sebastian.witte@klaragymnasium.se

Sofie Persson

Historia

sofie.persson@klaragymnasium.se

Elevhälsa

Anna Friberg

Skolsköterska, arbetar på måndagar udda veckor samt tisdagar

Tel: 08-462 34 55

anna.friberg@klaragymnasium.se

Catrin Kesselmar

Kurator

Tel: 072-7343458

catrin.kesselmar@klaragymnasium.se

Gunilla von Corswant

Specialpedagog

gunilla.voncorswant@klaragymnasium.se

Kathrine Weitzel

Specialpedagog

Tel: 072-2183472

kathrine.weitzel@klaragymnasium.se

Administration

Makarios Habbo

Elevassistent

Tel: 070-777 77 63

makarios.habbo@klaragymnasium.se

Nilla Tornberg

Skolkoordinator

Tel: 08-462 34 53

nilla.tornberg@klaragymnasium.se