Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap

Beteendevetenskap KLARA Linköping

Som elev på Samhällsvetenskapsprogrammet beteendevetenskap har du en särskilt god möjlighet att få delta i något av skolans internationella projekt, som är en enastående möjlighet för personlig utveckling.

Samhällsvetenskapsprogrammet passar dig som tänker läsa vidare till yrken där man arbetar med människor.

På KLARA beteendeinriktning jobbar vi med kommunikation och ledarskap genom att använda gruppen som en resurs för övningar i gruppdynamik och konflikthantering. Eleverna får praktiskt känna på och öva på strategier i att leda varandra.

På samhällsprogrammet har vi ett starkt forskningsfokus som påbörjas i årskurs 2, med besök på universitet, studier av de senaste upptäckterna inom sociologi, kriminologi och psykologi, samt genomförande av egna undersökningar. Det här kombineras med besök på tingsrätten och samverkan med personer som arbetar inom olika yrken med koppling till beteendevetenskap. Du blir därmed väl förberedd för fortsatta studier och arbete inom det beteendevetenskapliga området.

Läs mer om samhällsvetenskapsprogrammet»

Poängplan

Gymnasiegemensamma
Engelska 5, 100
Engelska 6, 100
Historia 1b, 100
Idrott och hälsa 1, 100
Matematik 1b, 100
Matematik 2b, 100
Naturkunskap 1b, 100
Religionskunskap 1,   50
Samhällskunskap 1b, 100
Svenska 1, 100
Svenska 2, 100
Svenska 3, 100
Alternativ för svenska 1, 2, 3:
Sv. som andraspråk 1, 100
Sv. som andraspråk 2, 100
Sv. som andraspråk 3, 100

Programgemensamma
Filosofi 1, 50
Psykologi 1, 50
Moderna språk: 200

Inriktning beteendevetenskap
Ledarskap och organisation, 100
Kommunikation, 100
Psykologi 2a,   50
Samhällskunskap 2, 100
Sociologi, 100

Programfördjupning
Humanistisk och samhälls-
vetenskaplig specialisering, 100
Retorik, 100
Pedagogiskt ledarskap, 100

Övriga kurser
Gymnasiearbete, 100
Individuellt val, 200

Summa           2 500