Klara Gymnasium

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskap

Samhällsvetenskap KLARA Linköping

Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhällsvetenskap på Klara Gymnasium riktar sig till framtidens ledare. Kunskaper och insikt om samhället och individen är värdefulla vad du än kommer att arbeta med i framtiden. Inriktningen ger dig en bred behörighet för vidare studier och passar utmärkt för dig som trivs med att stå i centrum och ta egna initiativ. Genom att läsa kurser såsom Geografi, Historia och Samhällskunskap 3 får du en god förståelse för din omvärld, från individ till samhället i stort.

Programfördjupningen består av Sociologi, Retorik och Pedagogiskt ledarskap. Dessa kurser passar dig som vill lära dig att bli en god ledare. Fokus ligger på kommunikation, att förstå mötet mellan människor och hur samhället fungerar. På Samhällsvetenskapsprogrammet utvecklar du ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Detta genomsyrar alla kurser i utbildningen och gör dig väl förberedd för fortsatta studier.

Om du är mycket intresserad av Moderna språk så erbjuder vi även steg 5 i Tyska, Spanska och Franska, där vi också gör en språk- och kulturresa till respektive land.

Läs mer om Samhällsvetenskapsprogrammet»

Poängplan

Gymnasiegemensamma
Engelska 5, 100
Engelska 6, 100
Historia 1b, 100
Idrott och hälsa 1, 100
Matematik 1b, 100
Matematik 2b, 100
Naturkunskap 1b, 100
Religionskunskap 1, 50
Samhällskunskap 1b, 100
Svenska 1, 100
Svenska 2, 100
Svenska 3, 100
Alternativ för svenska 1, 2, 3:
Sv. som andraspråk 1, 100
Sv. som andraspråk 2, 100
Sv. som andraspråk 3, 100

Programgemensamma
Filosofi 1, 50
Psykologi 1, 50
Moderna språk, 200

Inriktning samhällsvetenskap
Geografi 1, 100
Historia 2a, 100
Religionskunskap 2, 50
Samhällskunskap 2, 100
Samhällskunskap 3, 100

Programfördjupning
Pedagogiskt ledarskap, 100
Sociologi, 100
Retorik, 100

Övriga kurser
Gymnasiearbete, 100
Individuellt val, 200


Summa 2 500