Naturvetenskap natur

Naturvetenskap KLARA Linköping

Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap passar dig som är intresserad av matematik och är nyfiken på hur naturen fungerar. Utbildningen är ett samspel mellan teoretisk kunskap och praktiskt arbete i form av laborationer. Du kommer att utveckla din förmåga till kritiskt och logiskt tänkande samt problemlösning.

Inriktningen ger dig behörighet till så gott som alla utbildningar på universitet och högskola. Du fördjupar dig inom alla de naturvetenskapliga ämnena. Med hjälp av kursen Filosofi 1 jobbar du med ditt logiska tänkande, vilket även hjälper dig i de naturvetenskapliga kurserna, medan Psykologi 1 lär dig att förstå dig själv och din omgivning. Miljö och energikunskap är kursen som knyter samman de naturvetenskapliga ämnena med hjälp av kemiska och fysikaliska beräkningar inom områden såsom en energikällor och resursanvändning. Detta behövs för att rustas in för att möta framtidens utmaningar.

Läs mer om naturvetenskapsprogrammet»

Poängplan

Gymnasiegemensamma
Engelska 5, 100
Engelska 6, 100
Historia 1b, 100
Idrott och hälsa 1, 100
Matematik 1c, 100
Matematik 2c, 100
Matematik 3c, 100
Religionskunskap 1, 50
Samhällskunskap 1b, 100
Svenska 1, 100
Svenska 2, 100
Svenska 3, 100
Alt. för svenska 1, 2, 3:
Sv. som andraspråk 1, 100
Sv. som andraspråk 2, 100
Sv. som andraspråk 3, 100

Programgemensamma
Biologi 1, 100
Fysik 1a, 150
Kemi 1, 100
Moderna språk, 100

Inriktning naturvetenskap
Biologi 2, 100
Fysik 2, 100
Kemi 2, 100
Matematik 4, 100

Programfördjupning
Filosofi 1, 50
Miljö och energikunskap, 100
Psykologi 1, 50

Övriga kurser
Gymnasiearbete, 100
Individuellt val, 200


Summa 2 500