Klara Gymnasium

Ekonomiprogrammet Juridik

Juridik KLARA Linköping

Det unika med Ekonomiprogrammet på KLARA är att du har möjlighet att få delar av båda ekonomiprogrammens inriktningar ”på köpet”. Därmed erbjuds du en bredare utbildning.

Ekonomiprogrammet läser du kurser som gör dig väl förberedd för vidare studier. Vi arbetar mycket med studieteknik,individuell handledning och formativ bedömning som hela tiden för dig framåt. Vi samverkar med näringslivet på olika sätt och våra elever gör under sin utbildning många studiebesök på olika företag.  Inom båda våra inriktningar kommer du att få starta, driva och avveckla ett eget företag inom ramen för Ung företagsamhet (UF).

Inriktning juridik ger dig kunskap om det svenska rättssystemet samt lagar och andra författningar som styr och påverkar privatliv eller företag. Du får färdigheter och förmågor att bedöma och analysera många juridiska problem. Du kommer att få läsa autentiska juridiska texter och diskutera olika brottsmål. Under din utbildning kommer du även att få besöka rättegångar.

Läs mer om ekonomiprogrammet»

Poängplan

Gymnasiegemensamma
Engelska 5, 100
Engelska 6, 100
Historia 1b, 100
Idrott och hälsa 1, 100
Matematik 1b, 100
Matematik 2b, 100
Naturkunskap 1b, 100
Religionskunskap 1, 50
Samhällskunskap 1b, 100
Samhällskunskap 2, 100
Svenska 1, 100
Svenska 2, 100
Svenska 3, 100
Alternativ för svenska 1, 2, 3:
Sv. som andraspråk 1 100
Sv. som andraspråk 2 100
Sv. som andraspråk 3 100

Programgemensamma
Företagsekonomi 1, 100
Privatjuridik, 100
Psykologi 1,   50
Moderna språk, 100
Franska
Tyska
Spanska

Inriktning juridik
Psykologi 2a,   50
Affärsjuridik, 100
Rätten och samhället, 100
Filosofi 1,   50

Programfördjupning
Företagsekonomi 2, 100
Entreprenörskap och företagande, 100
Internationell ekonomi,  100

Övriga kurser
Gymnasiearbete, 100
Individuellt val, 200

Summa           2 500