SYV

Studie- och yrkesvägledning

Jag heter Ann Bergdahl och är Studie- och yrkesvägledare på Klara gymnasium. Mina ansvarsområden är de val man gör under sin gymnasietid och för det första steget efter skolan.

Jag erbjuder

  • information i klassrum varje läsår och genom meddelande i SchoolSoft
  • personliga vägledningssamtal för stöd och hjälp till reflektion inför små och stora val
  • studieplanering och hjälp med att se över din studieplan

 

Ni hittar mig på entréplanet till höger vid ingången. Kontakt kan också ske via mail till ann.bergdahl@klaragymnasium.se eller via meddelande i SchoolSoft.

Genom mail kan vi då boka in tider hos mig för samtal i lugn och ro, annars kan ni titta in med små frågor eller boka tid personligen på mitt rum.

Välkomna!

Ann Bergdahl, ann.bergdahl@klaragymnasium.se, tel: 0725-195471

Du som elev, förälder eller studie- och yrkesvägledare på annan skola kan kontakta mig via e-post eller telefon om du har frågor.