Elevhälsa

Din hälsa är viktig för att du ska lyckas väl med dina gymnasiestudier. På KLARA finns elevhälsoteam med kunnig och erfaren personal. Tveka inte att kontakta oss om du behöver någon att prata med, stöttning för att klara studierna eller råd om din hälsa.

Ewa Atterfors, Skolsköterska
013-21 20 41
Ewa.Atterfors@Klaragymnasium.se

Lisa Ross, Kurator
013-21 20 43
lisa.ross@klaragymnasium.se

Marita Tornell, Specialpedagog
013-21 20 48
marita.tornell@Klaragymnasium.se