Personal

Ledning

Rose-Marie Andersson

Rektor

Tel: 013-21 20 46

rose-mariea@klaragymnasium.se

Hans “Basse” Petersson

Enhetschef

Tel: 013-21 20 49

basse@klaragymnasium.se

Åsa Mistrén Kämpe

Bitr. rektor

Tel: 013-21 20 44

asa.mistren.kampe@klaragymnasium.se

Lärare

Alexandra Nordberg

Lärare engelska, svenska

alexandra.nordberg@klaragymnasium.se

Aron Lindell

Lärare sociologi

aron.lindell@klaragymnasium.se

Christopher Marry Hultman

Lärare, engelska, svenska, historia, religion

christophermh@klaragymnasium.se

Daniel Perlman

Ansvarig utgivare för Signerat Ung, lärare medieämnen

daniel.perlman@klaragymnasium.se

Elsa Wästlund

Lärare franska

elsa.wastlund@klaragymnasium.se

Emelie Åkesson

Lärare psykologi, pedagogiskt ledarskap, sociologi

emelie.akesson@klaragymnasium.se

Emmy Lewin

Lärare matematik, geografi

emmy.lewin@klaragymnasium.se

Eva Åkerlind

Arbetslagsledare SA-sam, lärare historia, religion

eva.akerlind@klaragymnasium.se

Fredrik Halsius

Lärare matematik

fredrik.karlsson@klaragymnasium.se

Gabriel Posluk

Lärare samhällskunskap

gabrielp@klaragymnasium.se

Gustaf Kihlgren

Arbetslagsledare SA-media, lärare svenska, engelska

gustaf.kihlgren@klaragymnasium.se

Hanna Wallgren

Lärare historia, religion, handel

hannaw@klaragymnasium.se

Heléne Pettersson

Lärare engelska, svenska

helenep@klaragymnasium.se

Jenny Forss

Lärare engelska, spanska

jenny.forss@klaragymnasium.se

Jesper Svartz

Lärare biologi, kemi, naturkunskap

jesper.svartz@klaragymnasium.se

Lena Schwartz

Lärare svenska, svenska som andraspråk

lena.schwartz@klaragymnasium.se

Linda Bergqvist

Lärare svenska, spanska

lindab@klaragymnasium.se

Linda Johansson

Lärare geografi, svenska

linda.johansson@klaragymnasium.se

Malin Legnemark

Lärare idrott

malin.legnemark@klaragymnasium.se

Maria Petersson

Lärare biologi, kemi, naturkunskap

mariap@klaragymnasium.se

Martin Engfors

Lärare matematik

martin.engfors@klaragymnasium.se

Mauritz Pilhemmer

Arbetslagsledare NA, lärare matematik, idrott

mauritz.pilhemmer@klaragymnasium.se

Oskar Hofstam

Lärare juridik, matematik, samhällskunskap

oskar.hofstam@klaragymnasium.se

Philip Malmkvist

Lärare samhällskunskap, historia, mediekommunikation

philip.malmkvist@klaragymnasium.se

Svante Petré

Lärare matematik, tyska

svantep@klaragymnasium.se

Tobias Karlsson

Lärare filosofi

tobias.karlsson@klaragymnasium.se

Victor Lind

Lärare företagsekonomi, entreprenörskap

victor.lind@klaragymnasium.se

Studie & Yrkesvägledare

Ann Bergdahl

Studie- och yrkesvägledare

Tel: 0725-19 54 71

ann.bergdahl@klaragymnasium.se

Elevhälsa

Ewa Atterfors

Skolsköterska

Tel: 013-21 20 41

ewa.atterfors@Klaragymnasium.se

Iréne Brandén

Kurator

irene.branden@klaragymnasium.se

Linda Bergqvist

Elevcoach

linda.bergqvist@klaragymnasium.se

Lisa Ross

Kurator

Tel: 013-21 20 43

lisa.ross@klaragymnasium.se

Marie Andersen

Elevcoach

marie.andersen@klaragymnasium.se

Marita Tornell

Specialpedagog

Tel: 013-21 20 48

marita.tornell@klaragymnasium.se

Administration

Carina Lundmark

Administratör

carina.lundmark@klaragymnasium.se

Sanne Hansen

Administratör

sanne@klaragymnasium.se