Ekonomiprogrammet

Ekonomi eller Juridik KLARA Karlstad

Det unika med Affärer och Juridik är att du får båda ekonomiprogrammets inriktningar ”på köpet”. Det ger dig en bredare utbildning, men vi ger också goda möjligheter till fördjupning inom de båda inriktningarna (ekonomi och juridik).

Som studerande på Affärer och Juridik kommer du att delta i case och workshops samt möta inbjudna föreläsare i vår helt nybyggda lokal, anpassad för programmets alla behov. Här finns möjlighet att t.ex. bygga upp sin marknadsföringsmonter som du sedan ställer ut på den uppmärksammade UF-mässan.

I utbildningens början lär man sig det mest grundläggande för att förbereda dig för resterande delen av gymnasietiden samt för universitetens juridik- och ekonomiutbildningar. Därefter blir det mer ”skarpt läge” där du t.ex. får starta, driva och avveckla ett eget företag – ensam eller tillsammans med klasskamrater. Kombinationen av kunskap och egna erfarenheter är det som gör dig väl förberedd för tiden efter gymnasiet.

Programmet innehåller samtliga juridikkurser som finns att erbjuda på gymnasiet. Kursen ”matematik 3” är valbar på juridikinriktningen. På ekonomidelen kan man välja att fördjupa sig ytterligare utöver de kurser som ingår i utbildningen.

Höjdpunkter att se fram emot är ”KLARA Economy Awards” och våra internationella samarbeten!

Läs mer om ekonomiprogrammet»

Poängplan

Gymnasiegemensamma
Engelska 5, 100
Engelska 6, 100
Historia 1b, 100
Idrott och hälsa 1, 100
Matematik 1b, 100
Matematik 2b, 100
Naturkunskap 1b, 100
Religionskunskap 1, 50
Samhällskunskap 1b, 100
Samhällskunskap 2, 100
Svenska 1, 100
Svenska 2, 100
Svenska 3, 100
Alternativ för svenska 1, 2, 3:
Sv. som andraspråk 1, 100
Sv. som andraspråk 2, 100
Sv. som andraspråk 3, 100

Programgemensamma
Företagsekonomi 1, 100
Privatjuridik, 100
Moderna språk, 100
Psykologi 1, 50

Inriktning och fördjupning
Företagsekonomi 2, 100
Entreprenörskap och
företagande, 100
Affärsjuridik, 100
Rätten och samhället, 100
Marknadsföring, 100

Välj ett av två alternativ
1. Matematik 3, 100
2. Filosofi 1& Psykologi 2a, 50+50

Övriga kurser
Gymnasiearbete, 100
Individuellt val, 200


Summa 2 500