Klara Gymnasium

Ekonomiprogrammet juridik

Juridik KLARA Karlstad

På vårt ekonomiprogram ges du möjlighet att vara kreativ inom företagande och marknadsföring, samt inspireras av våra inbjudna föreläsare från företag och universitet.

Du får också möjlighet att delta i vårt stora utbud av studieresor. Våra programlärare erbjuder en kombination av kompetens som är mycket ovanlig i skol-Sverige; lång företagserfarenhet och legitimerad juridisk behörighet.
Programmet erbjuder två inriktningar (ekonomi och juridik) där du som elev får möjlighet att fördjupa dig lite extra i just ditt intresseområde. Juridikinriktningens fördjupning består av kurser i kriminologi, psykologi och filosofi. Värt att notera är att vi erbjuder samtliga juridikkurser som finns att läsa på gymnasiet, samt att vi skräddarsyr en specialisering mot kriminologi, där vi bland annat jobbar med brottsutredningar och dna-analyser.
I utbildningens början lär man sig det mest grundläggande för att förbereda dig för resterande delen av gymnasietiden samt för universitetens juridik- och ekonomiutbildningar. Därefter blir det mer ”skarpt läge”, där du exempelvis får starta, driva och avveckla ett eget företag – ensam eller tillsammans med klasskamrater. I programmets egna klassrum finns konferensrum och möjlighet att bygga upp din marknadsföringsmonter, som du sedan ställer ut på den uppmärksammade UF-mässan.

Poängplan

Gymnasiegemensamma
Engelska 5, 100
Engelska 6, 100
Historia 1b, 100
Idrott och hälsa 1, 100
Matematik 1b, 100
Matematik 2b, 100
Naturkunskap 1b, 100
Religionskunskap 1, 50
Samhällskunskap 1b, 100
Samhällskunskap 2, 100
Svenska 1, 100
Svenska 2, 100
Svenska 3, 100
Alternativ för svenska 1, 2, 3:
Sv. som andraspråk 1, 100
Sv. som andraspråk 2, 100
Sv. som andraspråk 3, 100

Programgemensamma
karaktärsämnen

Företagsekonomi 1, 100
Privatjuridik, 100
Moderna språk, 100
Psykologi 1, 50

Inriktning juridik
Affärsjuridik, 100
Filosofi 1, 50
Psykologi 2a, 50
Rätten och samhället,100

Programfördjupning
Företagsekonomi 2, 100
Entreprenörskap och företagande, 100
Kriminologi, 100

Övriga kurser
Gymnasiearbete, 100
Individuellt val, 200