Stödundervisning

KLARA Gymnasium har ett arbetssätt där eget ansvar krävs. Syftet med det är att efterlikna och förbereda dig för hur det faktiskt ser ut i kommande arbetsliv, vidare universitetsstudier – det vill säga det ”riktiga livet”.

Hur fungerar det då för dig som är i behov av särskilt stöd, som inte kan arbeta självständigt eller har svårt att ta eget ansvar? På KLARA Gymnasium jobbar Marie Drugge, som är utbildad specialpedagog med att hjälpa till och stödja dig där det behövs. Vår målsättning är att du ska lyckas med din kunskapsinlärning och hitta dina styrkor och verktyg för livet efter gymnasiet.

För vem?

För dig som är i behov av extra stöd. Det kan handla om läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter, koncentrationssvårigheter och/eller att du har svårt att strukturera dina studier. Vi har även undervisning och stöd i SAS – Svenska som andra språk. Men det kan även gälla dig som vill nå ett högre betyg eller som behöver hjälp med studieteknik.

Så här arbetar vi

Lärare, tillsammans med specialpedagog arbetar aktivt med att stödja, strukturera, hitta lösningar och verktyg. Framförallt försöker vi på ett positivt sätt bemöta, uppmuntra och motivera dig. Vi jobbar både enskilt med dig som behöver mer stöd, lugn och ro, och genom att stödja, ge tips på bra individuella arbetsmetoder till din ämneslärare så du kan jobba kvar i klassrummet.

Vilka metoder?

Vi jobbar på olika sätt utifrån varje elev. Du är unik och därför finns ingen generell metod. Vår viktigaste utgångspunkt är att fokusera på dina styrkor, hitta bra metoder, lösningar, motivera, uppmuntra och att värdera flera färdigheter och all kunskap.

Resultat

KLARA Gymnasium i Karlstad har ett högre riksgenomsnitt där fler elever uppnår minst ett G. Några av orsakerna till det är att:
• Våra lärare har lärarexamen. De är handplockade genom anställningsintervjuer, där såväl lärare som elever medverkar, för att smälta in i vår pedagogik. Vi har i och med detta en kompetent och personal som bygger på professionell pedagogik och stora ämneskunskaper.
• Åtgärdsprogram utfärdas vid behov och ses som ett verktyg för eleven, tillsammans med ämneslärare och mentor, att på ett strukturerat sätt komma ikapp i sina studier.
• Tisdagar är en resursdag på KLARA Gymnasium. På tisdagar börjar dagen med en mentorsträff tillsammans med klassen. Här skriver eleven ett individuellt schema tillsammans med sin mentor, vad dagen ska innehålla. Här kan eleven fokusera på de ämnen där han eller hon behöver mer stöd, hinna ikapp, eller tvärtom komplettera med uppgifter för att fördjupa sin kunskap i syfte att nå högre betyg.

Hur ser resultatet ut för elever med särskilda behov?

Elever i behov av särskilt stöd gynnas av KLARA:s skolkultur där vi på ett tidigt stadium fångar upp och ser till att rätt stödinsatser sätts in.

Vi arbetar hårt med att så tidigt som möjligt erbjuda rätt stöd, vilket har visat sig i att många elever lyckas nå betyg i de flesta ämnen.