Internationella projekt

Vissa av våra projekt är återkommande medan andra kan se lite olika ut från år till år – gamla projekt kan ersättas av nya. Här finner du ett axplock av de projekt som är aktuella just nu.

Projekt Afrika

Sökbart för alla som är i fas med studierna och har en god närvaro.

Projekt Afrika är skolans största internationella satsning där deltagarna jobbar långsiktigt under ett och ett halvt år. Höjdpunkten är den 19 dagar långa studieresan till Uganda och Rwanda, där man volontärarbetar på sjukhus, i skolprojekt och upplever hur det är att jobba med rwandiska kvinnor i jordbruk och hantverk.  Dessutom ingår ett antal turistaktiviteter i paketet. Väl hemma föreläser deltagarna om möjligheterna att turista i länderna och vad det innebär för deras utveckling. Det viktigaste är dock att sprida ”positiva bilder” om dessa länder och motverka den stereotypa, negativa bilden som många har om afrikanska länder. (www.projektafrika.com och www.facebook.com/pr.afrika)

Just nu är vi i slutskedet av planeringen för resan i januari 2018.

 

European Communicating Project

Utbytesprojekt med skolor i München, Bordeaux, Valencia och Rom. Här handlar det om att möta nya kulturer och att lära sig av varandras kompetenser i olika workshops. En annan grundtanke är att skapa förutsättningar och kontakter för framtida jobb/studier i Europa.

Eleverna på samhällsprogrammet får erbjudande om att åka till Italien i årskurs 2 för ett studieprojekt tillsamman med vår vänskola i Rom. Varje projekt har ett bestämt tema som tex språk, historia etc. Man stannar i en vecka och får besök av samma elever i Sverige – också i en vecka. Man bor hos varandras familjer och får en insyn i det äkta italienska vardagslivet. Självklart är det frivilligt att delta.

Några elever på samhällsprogrammet får också möjlighet att göra praktik i Uganda genom att volontärarbeta med skolungdomar i Projekt Afrikas systerorganisation My Afrika Volunteers.

Detta projekt har nu utökats, så att även elever från samtliga skolans program kan söka dessa åtråvärda praktikplatser. (www.myafrikavolunteers.com)

Eleverna på ekonomiprogrammet får erbjudande om att åka till Spanien i årskurs 2 för ett studieprojekt tillsamman med vår vänskola i Valencia. Temat är alltid kopplat till ekonomi och juridik Man stannar i en vecka och får besök av samma elever i Sverige – också i en vecka. Man bor hos varandras familjer och får en insyn i det äkta spanska vardagslivet. Självklart är det frivilligt att delta.

Eleverna på naturprogrammet åker på en naturvetenskaplig studieresa till London i årskurs 2. Man stannar i ca en vecka, gör massor av olika aktiviteter och studiebesök och bor tillsammans med sina klasskompisar på vandrarhem.

Några av eleverna på naturprogrammet ges också möjlighet att åka till Japan tillsammans med elever från andra KLARA-skolor i Sverige. Vi gör olika experiment på universitetet i Tokyo och genomför ett antal studiebesök i huvudstaden.

Eleverna på estet-mediaprogrammet åker på en film- och fotoresa till Barcelona i årskurs 2. Här filmar och fotograferar man i miljöer som inte finns i Sverige. Väl hemma är det dags att klippa och redigera allt material till färdiga verk.

Teknikprogrammet åker till Paris under hösten för att delta i en spel- och designmässa. Resan är kopplad till programmets profil och ger både inspiration och ny kunskap!

Vad är nästa projekt?

Vi arbetar ständigt med att finna nya internationella projekt. Kulturutbyte är en viktig del i
dagens globala värld!