Internationella projekt

Vissa av våra projekt är återkommande medan andra kan se lite olika ut från år till år – gamla projekt kan ersättas av nya. Här finner du ett axplock av de projekt som är aktuella just nu.

My Afrika Volunteers

Våren 2014 hade vi besök av representanter från vår samarbetspartner i Uganda, som föreläste för hela skolan och berättade om våra elevers arbete för organisationen. Med My Afrika Volunteers kan du hjälpa barn med skolarbete på plats i Uganda under deras lov, för att bara nämna en av flera insatser som organisationen jobbar med.

Studieprojekt med skolor i München, Bordeaux och Barcelona

Förra läsåret hade vi besök av 60 elever från dessa skolor och under året har vi besökt samtliga våra samarbetspartners. Under den dryga veckan bor man med eleverna och deras familjer – allt för att man ska få lära känna det sydeuropeiska vardagslivet. Läs mer på www.networksuniting.eu

Studieresa till London

Under våren 2016 kommer elever från det naturvetenskapliga programmet att besöka London med flera spännande aktiviteter på schemat.

Utbytesprojekt med Rom och Valencia

Våren 2016 kommer tvåorna i samhällsprogrammet åka till Rom och träffa elever och lärare från IIS Leopoldo Pirelli, som är en av gymnasieskolorna vi samarbetar med. Det kommer vara ett fullspäckat schema med studiebesök, aktiviteter på skolan och naturligtvis egen tid för att utforska staden och miljön.

Affärs- och Juridikprogrammet årskurs två, besöker i sin tur Valencia och gymnasieskolan Centro Educativo Fasta Madre Sacramento. Där kommer vi att utveckla olika projekt med skolans motsvarighet till ekonomiprogrammet, ett spännande samarbete som vi hoppas kunna fortsätta med i många år framöver

Film- och fotoresa till Barcelona

Du som väljer att läsa Media, Film, Foto kommer att göra en resa till Barcelona och stanna en hel vecka. Resan görs i åk 2 inom ramen för kurserna i fotografisk bild och film- och tv-produktion.

Projekt Afrika

I år reste vi för andra gången inom ramen för projekt Afrika som innebar två veckor i Uganda och Rwanda. I ett späckat program genomfördes aktiviteter i skolor, på sjukhus och vi fick följa med lokalbefolkningen i deras vardag på landsbygden. Vid hemkomst sprider vi våra erfarenheter vidare och belyser bl a turismens betydelse för fattiga länders utveckling.

Läs mer om projekten på www.projektafrika.com och www.facebook.com/pr.afrika  Nästa resa sker i januari 2018.

Vad är nästa projekt?

Vi arbetar ständigt med att finna nya internationella projekt. Kulturutbyte är en viktig del i
dagens globala värld!