Drogpolicy

Vi jobbar aktivt för en drogfri skola

Klara Gymnasium Karlstad ska vara en drog- och alkoholfri skola. Ingen elev eller personal ska använda droger eller missbruka alkohol under sin tid på Klara Gymnasium Karlstad.

Med droger avser vi narkotika, eventuella frön, narkotikaklassade läkemedel, designade droger, sniffning samt dopingpreparat. Med alkoholmissbruk menar vi när någon dricker för ofta och för mycket, så att det börjar ge negativa konsekvenser för individen.

Länk till vår drogpolicy hittar du här nedan.

Drogpolicy 2017 – 2018