Personal

Ledning

Andreas Johansson

Rektor

Tel: 054-17 74 40

andreas.johansson@klaragymnasium.se

ThomasThörnqvist

Biträdande rektor

Tel: 054-17 74 40

thomas.thornquist@klaragymnasium.se

Lärare

Anna Lindman

Gymnasielärarexamen Fr, En, Ekonomiska ämnen

anna.lindman@klaragymnasium.se

Anna Wargclou

Gymnasielärarexamen IdH, Sp

anna.wargclou@klaragymnasium.se

Björn Bruns

Gymnasielärarexamen Ty, En

bjorn.bruns@klaragymnasium.se

Björn Grönqvist

Gymnasielärarexamen Sh, Hi

bjorn.gronqvist@klaragymnasium.se

Bob Wallace

IKT-pedagog. Gymnasielärarexamen Eng, Media

bob.wallace@klaragymnasium.se

Daniel Lundberg

Gymnasielärarexamen Ma, Idrott

daniel.lundberg@klaragymnasium.se

Erika Ohlson

Gymnasielärarexamen En, ESV

erika.ohlson@klaragymnasium.se

Fredrik Hallberg

Gymnasielärarexamen, Sv, Ps

fredrik.hallberg@klaragymnasium.se

Hans Gurnett

Gymnasielärarexamen Ma, Informatik

Tel: 054-177443

hans.gurnett@klaragymnasium.se

Jens Karlsson

Förstelärare, gymnasielärarexamen Sh, Hi. Föräldraledig

jens.karlsson@klaragymnasium.se

Jessica Wigert

Gymnasielärarexamen, Ke, Ma

jessica.wigert@klaragymnasium.se

Jonas Gustafsson

Gymnasielärarexamen Ps, IdH, Jur

jonas.gustafsson@klaragymnasium.se

Julia Grunnan

Gymnasielärarexamen rel, his

grunnan.julia@klaragymnasium.se

Lars Abrahamsson

Gymnasielärarexamen Media

lars.abrahamsson@klaragymnasium.se

Lars Nyhlén

Gymnasielärarexamen, Fil.kand. i pedagogik Media, Ps

lars.nyhlen@klaragymnasium.se

Lina Eriksson

Gymnasielärarexamen eng, sv

lina.eriksson@klaragymnasium.se

Malin Stenseke Arup

Gymnasielärarexamen, Sv, Fr

malin.stensekearup@klaragymnasium.se

Maria Eldh

Förstelärare. Gymnasielärarexamen Ma, Bi

maria.eldh@klaragymnasium.se

Marie Drugge

Fil. Mag. Specialpedagog Göteborgs universitet. Gymnasielärarexamen Eng, Re.

marie.drugge@klaragymnasium.se

Patrik Lundström

Civilekonom. Lärare i ekonomiska ämnen

patrik.lundstrom@klaragymnasium.se

Per Olsson

Gymnasielärarexamen Media

per.olsson@klaragymnasium.se

Pontus Wallin

Föräldraledig. Gymnasielärarexamen Media, Re

pontus.wallin@klaragymnasium.se

Ulla Kihlström

Gymnasielärarexamen, Fys, Ma

ulla.kihlstrom@klaragymnasium.se

Studie & Yrkesvägledare

Marie Drugge

Studie- och yrkesvägledare.

Tel: 054-177446

marie.drugge@klaragymnasium.se

Elevhälsa

Annalotta Lennartsson

Kurator Tidsbokning via tel. eller e-post

Tel: 070-168 00 55

annalotta.lennartsson@klaragymnasium.se

Marie Drugge

Specialpedagog

Tel: 054-177446

marie.drugge@klaragymnasium.se

Marita Hidenius

Skolsyster

Tel: 070-3680220

marita.hidenius@klaragymnasium.se

Matbespisning & café

Susanne Musikka

Matbespisning och café

susanne.musikka@klaragymnasium.se

Yasmine Persson

Matbespisning och café