Studenttider

Tider för fotografering i Trädgårdsföreningen:

7.15 S15g
7.30 E15a
7.45 H15c
8.00 E15b
8.15 N15f
8.30 M15e

Frukostbuffé serveras i Café1 från kl 8.00

Utspringstider och sal
11.00 S15g 19
11.10 E15a 18
11.20 H15c 17

11.30 E15b 16
11.40 N15f  15
11.50 M15e 13