Ledning

Paul Gertsson

Bildning och kreativitet

Att välja rätt skola för de tre kommande åren är viktigt. De här åren kommer att forma dig på många sätt. Alla upplevelser och alla människor du möter både på skolan och utanför skapar spänning, dynamik och helt nya öppningar för dig och ditt liv.

Alla vet vad som är en bra skola, men alla vet inte hur det blir en bra skola.

Det som driver oss på KLARA varje dag är dina ökade möjligheter i livet. Det är vår vision, det formar våra skolor och det ger dig förutsättningar för både bildning och kreativitet!

Inspiration och stöd – I vårt arbete med att skapa KLARA är gemensamma värderingar avgörande, värderingar som syns i skolans praktiska vardag. Det viktigaste för oss är fokus på lärande. Därför är det viktigt att du som väljer oss är motiverad att studera. Vi bidrar med kompetenta lärare som är skickliga och utmanande ledare. Vi skapar dessutom en positiv, strukturerad och omsorgsfull miljö som ger dig stöd att lyckas i dina målsättningar. Alla beslut vi fattar på skolan genomsyras av vad som är bäst för varje individs lärande, så att du kan fokusera på att studera.

Trygghet och utmaning – När utmanande lärande ska ske är trygghet en avgörande förutsättning. Vi är aktivt närvarande både som skolledare och pedagoger genom samtal, på lektioner, i mentors/coach-uppföljningar och arbetsgrupper. Vi vill ge dig trygghet att vara dig själv men också utmaning i att tänja dina tankar och dina gränser.

Välkommen
Paul Gertsson, verksamhetschef KLARA Gymnasium