Ekonomiprogrammet

Hej, jag heter Dilba och går tredje året på ekonomiprogrammet. I nian när det var dags att välja gymnasium hade jag ingen aning om vilken skola vi skulle välja. Jag sökte en skola där både lärarna och eleverna var motiverade.

Skolan har en trygg arbetsmiljö och ger alla elever chansen att nå de mål de strävar efter – i mitt fall att bli så bra som möjligt i ekonomi och plugga vidare till universitet eller högskola.

Vi får även ordentliga genomgångar innan vi startar upp nya områden. Det som jag gillar bäst med vårt arbetssätt är våra examinationer. Vi får vara delaktiga i hur vi vill bli examinerade, och därmed får man prova på många olika examinationsformer, bland annat skriftliga prov, inlämningsuppgifter, grupparbeten och muntliga examinationer. Detta tycker jag är bra då man får visa sina kunskaper på olika sätt.

Jag är också nöjda med våra lärare! De motiverar oss och hjälper oss att uppnå våra mål. Det är bara att knacka på dörren till personalrummet om man har någon fråga eller behöver hjälp. En annan sak som gör KLARA Norra till ett så bra gymnasium är rektorns närvaro. Vår rektor är närvarande, hon ser till att vara bland eleverna för att höra hur allting går och det går alltid bra att knacka på hennes dörr om du har något att säga.

Jag ser fram emot att få träffa dig nästa höst!

Dilba EK13